NAPKINS > Lamour Kiwi
 

Colors include:  Green

Sizes & Prices
96" Round $ 20.00
132" Round $ 30.00
90"x132" $ 25.00
108"x156" $ 35.00
Napkin $ 2.00